Geceleri uyumayan bebeklere okunacak dualar nelerdir ?

bebeğiniz uyumakta güçlük çekiyorsa okunacak etkili dua arıyorsanız bu yazımız tam size göre.

fakat şunu unutmamakta fayda var, her bebek arası sıra huzurluk yapar. bebeğin karnı açtır, altı ıslanmıştır ve gazı vardır. siz bebeğinize dua okurken bu saydığım şeyleri düzeltmeniz gerekir. yani bebeğinize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekir. gazı olan bir bebeğin gazı almalısınız, karnı aç olan bir bebeğin pek tabi ki karnı doymalı. bunların hiç birini yapmayıp dua okumak sizi sorumluluklarınızdan kurtarmış olmaz ve hiç bir sonuca da gidemezsiniz. çünkü önemli olan mesele duayı icrada aramaktır.

HUZURSUZ BEBEK İÇİN DUA! UYUMAYAN BEBEKLERE OKUNACAK ETKİLİ DUALAR HANGİLERİDİR?

İŞTE SİZE UYUMAYAN BEBEKLER İÇİN BAZI DUALAR

FATİHA SURESİ

Uyumakta zorlanan bebek ya da çocuklar için günümüzde sıklıkla Fatiha Suresinin okunabildiği bilinmektedir. Bebeklerin rahat ve huzurlu uyuması için bebeklerde uyku niyetiyle Fatiha Suresini okuyabilirsiniz.

Fatiha Suresi arapça okunuşu

Türkçe Okunuşu: Elhamdulillahi rabbil’alemin, Errahmanir’rahim, errahmanir’rahim maliki yevmiddin iyyake na’budu ve iyyake nesta’in İhtinessiratel mustakim siratellerizine en’amte aleyhim gayrilmıağdubi aleyhim ve leddallin.

Manası: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

İNŞİRAH SURESİ

Uyku sorunu ile karşı karşıya kalan kimselerin içten ve samimi bir şekilde Allah’tan yardım dilemesi sorunun çözümü için faydalı olacaktır.Uyku problemi için de tavsiye edilen İnşirah Suresini 3 defa okuyabilirsiniz.

İnşirah suresi arapça okunuşu

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu: Elem neşrah leke sadrek Ve vada’na ‘anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa’na leke zikreke Feinne me’al’usri yasren İnne me’al’usri yüsren feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab.

Manası: Senin için bağrını açmadık mı? İndiremedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdatmakta olan yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kalındığında yine kalk yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!